Augusta Car, Concessionari Oficial Hyundai a Tarragona, Cambrils, Reus i Valls

Les Nostres notícies

Respira sa dins del teu cotxe

Ja hi tornem a ser en aquesta època de l'any en què el pol·len està al capdamunt. Per als al·lèrgics això significa: tos, esternuts i ulls plorosos. No es pot fer res amb l'aire del carrer, però sí amb el de l'interior del vehicle.

La neteja del sistema de climatització amb de la gamma aircowell® garanteix un aire net i sa dins el cotxe. Per als al·lèrgics una neteja insuficient o incorrecta del sistema de climatització pot desencadenar reaccions al·lèrgiques, fins i tot a l'hivern. Això es deu al fet que quan encedemos el climatitzador, el pol·len i les partícules atrapats en els conductes i elements del sistema són impulsats a l'interior de l'habitacle.

Per aquest motiu és important una correcta neteja del sistema, especialment en el cas dels al·lèrgics. La brutícia, els bacteris i el pol·len s'acumulen a la zona adjacent de la caixa del filtre antipolen i en l'evaporador, de manera que per a un correcte manteniment del sistema de climatització es recomana fer la neteja un cop l'any, juntament amb el canvi del filtre antipol·len.

El sistema de neteja Airco well® - utilitza l'alta pressió per netejar els components del sistema, eliminant la brutícia, pol·len i microorganismes dels elements i conductes de tot el sistema de climatització. La gamma Airco well® té el segell de qualitat provada de ECARF European Center for Allergy Research Fundation- com productes aptes per aérgicos, ja que estan lliures de components perjudicials per a la salut.

Un de cada quatre europeus (25% de la població europea) pateix algun tipus d'al·lèrgia, el 60% de les quals afecten les vies respiratòries, sent les més comunes les relacionades amb el pol·len. Les al·lèrgies, normalment, es desenvolupen durant la infància, de manera que si al cotxe viatgen nens adquireix més importància realitzar una neteja del sistema de climatització per mantenir un aire sa.